Rehtori Mari Wallsin esitykset provostin ja kahden vararehtorin valinnaksi

22.8.2018

Rehtori Mari Walls on tänään esitellyt henkilöt, joita esittää tulevan Tampereen yliopiston konsistorin tehtävään sekä tutkimuksen ja koulutuksen vararehtoreiksi.

Rehtori Walls esittää provostin tehtävään TTY:n vararehtori Jarmo Takalaa. Takala on konsistorin jäsen, joten tehtävään nimitetyksi tullessaan hän luopuu paikastaan konsistorissa. Provostista tulee konsistorin puheenjohtaja sekä dekaanien esimies. Provostin tehtävä on uusi, ja sen sisältö täsmentynee myöhemmin.

Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin tehtävään Walls esittää Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina toimivaa Juha Teperiä.

Koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi Walls esittää Tampereen ammattikorkeakoulun vararehtori Marja Sutelaa.

Siirtymäkauden hallitus tekee päätöksen rehtorin esityksestä 28.8.