Yhdistyksen palvelut jäsenelle

Keskeinen palvelu jäsenelle liittyy edunvalvontaan työpaikalla. Henkilökuntayhdistyksellä on laaja verkosto luottamusmiehiä sekä edustajia eri henkilöstöryhmistä ja kiinteistöistä.

Lisäksi yhdistyksen edustajat ovat ajamassa jäsentensä asioita erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä. Tällaisia ovat mm. yliopiston hallitus, yhteistoimintaneuvosto, arviointineuvosto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä ja työsuojelutoimikunta.

Jäsenedut

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja Ammattiliitto PROn jäsenetuihin.

Jäsenmaksut 2019

Jäsenmaksu on vuonna 1,25 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 49 euroa kuussa. Jäsenmaksu se määräytyy Ammattiliitto Pron jäsenmaksun mukaan.

Työsuhteessa olevilta jäsenmaksu peritään palkanmaksun yhteydessä. Jäsenmaksun perimistä varten jäsenen tulee toimittaa allekirjoitettu valtakirja omalle palkanlaskijalleen. Valtakirjan voi tulostaa liittymisen yhteydessä Pron sähköisestä liittymislomakkeesta.

Eläkeläisjäsenet

 

Mikäli työsuhteessasi tai yhteystiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoita niistä tällä lomakkeella.

Tervetuloa mukaan!

TaYHY:n jäseneksi voivat liittyä kaikki Tampereen yliopistossa tai TAY-palveluissa työskentelevät. Liittyminen onnistuu täyttämällä Pron sähköinen liittymislomake.

HUOM! Mikäli ilmoitat lomakkeella, että työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi, muista tulostaa perintävaltakirja, allekirjoittaa se ja toimittaa se omalle palkkasihteerillesi. Ilman allekirjoitettua valtakirjaa jäsenmaksua ei voida vähentää palkasta.