Yhdistyksen palvelut jäsenelle

Keskeinen palvelu jäsenelle liittyy edunvalvontaan työpaikalla. Henkilökuntayhdistyksellä on laaja verkosto luottamusmiehiä sekä edustajia eri henkilöstöryhmistä ja kiinteistöistä.

Lisäksi yhdistyksen edustajat ovat ajamassa jäsentensä asioita erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä. Tällaisia ovat mm. yliopiston hallitus, yhteistoimintaneuvosto, arviointineuvosto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä ja työsuojelutoimikunta. Lisäksi yhdistyksellä on ollut pitkään edustaja yliopiston hallituksessa.Ks. lisätietoa Edunvalvonta-sivulta.

YHL palkitsee uusia jäseniä yhdistykseen tuoneita erilaisilla kampanjoilla.
Lue uutinen vuoden 2018 jäsenhankintakampanjasta.

Jäsenedut

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja sekä Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton sekä palkansaajajärjestö Pardian jäsenetuihin.

YHL:n jäsenetuihin kuuluvat mm.

 • Universitas-lehti
 • Jäsenkalenteri (tilauksesta halukkaille)
 • Koulutustuki ja -stipendit
 • Vakuutussopimukset
  • vapaa-ajan tapaturmavakuutus
  • vapaa-ajan matkustaja- ja matkatavaravakuutus
  • ammatillinen vastuu ja oikeusturvavakuutus
 • lakimiespalvelut

Pardian jäsenedut:

 • hotelli- ja matkailualennukset
  • virkistyslomamatkat
  • kuntoremonttilomat
  • risteilyalennukset
  • polttoainealennukset

Jäsenmaksut 2018

Jäsenmaksu on 1,20 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, jäsenmaksu peritään palkanmaksun yhteydessä.

Jäsenmaksun perimistä varten jäsenen tulee toimittaa allekirjoitettu valtakirja omalle palkanlaskijalleen. Tulosta tätä varten lähettämäsi sähköinen liittymislomake ja täytä siinä oleva valtakirjaosa.

Eläkeläisten jäsenmaksu on alle
68-vuotiaille 60 euroa / vuosi ja
yli 68-vuotiaille 30 euroa / vuosi.

Erityisjäsenmaksu esim. työttömiltä on 4 euroa kuukaudessa. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 80 euroa / vuosi.

Mikäli työsuhteessasi tai yhteystiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoita niistä tällä lomakkeella.

Tervetuloa mukaan!

TaYHY:n jäseneksi voivat liittyä kaikki Tampereen yliopistossa tai TAY-palveluissa työskentelevät. Liittyminen onnistuu täyttämällä Pardian sähköinen liittymislomake.

HUOM! Mikäli ilmoitat lomakkeella, että työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi, muista tulostaa lomakkeelta perintävaltakirja, allekirjoittaa se ja toimittaa se omalle palkkasihteerillesi. Ilman allekirjoitettua valtakirjaa jäsenmaksua ei voida vähentää palkasta.

Yhdistys palkitsee uuden jäsenen yhdistykseen tuoneita henkilöitä, joten ilmoitathan lomakkeen lisätiedoissa myös sinua suositelleen jäsenen tiedot.