1.2.2024 Senaatintorilla poliittinen mielenosoitus klo 12:00

30.1.2024


"Hallitus on työelämäheikennyksillään muuttamassa nykyisestä työmarkkinamallista niin montaa kohtaa, että työelämä tulee muuttumaan dramaattisesti epävarmemmaksi. Suomalaiset työntekijät ansaitsevat ja vaativat parempaa.", toteaa Ammattiliitto Pro puheenjohtaja Jorma Malinen.


Ammattiliitto Pro:n jäsenillä on laillinen oikeus halutessaan osallistua STTK:n ja SAK:n 1.2.2024 Helsingin Senaatintorilla järjestämään poliittiseen mielenosoitukseen tai ulosmarssiin, mutta niihin käytetty aika on palkatonta. 

Osallistumisestaan mielenilmaukseen, tulee työntekijän keskustella työajalla tapahtuvasta poissaolosta esihenkilönsä kanssa. Mielenosoitus ei kohdistu työehtosopimuksiin. 


Pro ei maksa mielenosoitukseen osallistumisesta lakkoavustusta eikä matkakorvauksia.
Lisätietoja:

https://proliitto.fi/fi/ajankohtaiset/ammattiliitto-pro-laajentaa-jalleen-poliittisia-tyonseisauksia-ja-osallistuu-stop-nyt

https://uutiskirje.proliitto.fi/a/s/186181884-0412808d7838203034137f9dbd4df63b/5675531