Ehdota jäsentä uuden yliopiston hallitukseen 4.8. mennessä

2.8.2018

Konsistori valitsee uuden säätiömuotoisen Tampereen yliopiston ensimmäisen hallituksen siten, että hallitus aloittaa toimintansa 4.9.2018 tai myöhemmin, viimeistään 1.12.2018. Yliopistoyhteisön jäsenet voivat esittää ehdokkaita hallitusjäseniksi sähköisellä lomakkeella 4.8. saakka.


Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä ja hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta.

Tampereen korkeakoulusäätiön perustamiskirjan ja uuden yliopiston johtosäännön mukaan hallituksen tulee olla strateginen ja riippumaton.

Konsistori on lisäksi hyväksynyt suuntaa-antavan kriteeristön hallituksen jäsenille ja hallituksen kokonaisuudelle täydentämään yliopistolakia, perustamiskirjaa, säätiön sääntöjä ja johtosääntöä.

Lue koko tiedote yliopiston intrasta. Tiedotteessa myös linkki lomakkeelle.