Vuoden prolaiselle luottamusmiehelle

26.4.2021

Olemme ilolla saaneet jakaa uutista pääluottamusmiehemme, Jorma Viikin, valinnasta Vuoden prolaiseksi luottamusmieheksi. Haluamme onnitella Jormaa lämpimästi sekä kiittää häntä periksiantamattomasta työstään niin yhdistyksemme kuin koko yliopistoyhteisön hyväksi. 

Jorma on toiminut luottamusmiehenä 15 vuotta, joista 12 pääluottamusmiehen roolissa. Näinä vuosina Jormalle on kertynyt laaja ymmärrys yliopiston toiminnasta, vahva näkemys työntekijöiden asemasta sekä pitkä kokemus edunvalvontatyöstä yliopistosektorilla. Jorman omaan ammattialaan liittyvä talousosaaminen sekä työelämän lainsäädännön tuntemus ovat olleet merkittävä osa menestyksekästä työtä. Jorma muodostaa tiiviin työparin yhdessä yhdistyksen toisen pääluottamusmiehen, Ari Moskarin, kanssa.

- Tämä on hieno tunnustus pitkäjänteisestä työstä sekä minulle itselleni että koko henkilökuntayhdistyksen toimijoille. Mieltä lämmittää tietää, että ihmiset ovat kokeneet työni merkitykselliseksi ja halunneet huomioida minua tällä tavalla, Jorma sanoo.

Jorma on työyhteisössä kaikkien hyvin tuntema henkilö, joka antaa arvokkaan äänen ja kasvot niin yhdistyksen kuin ammattiliiton edunvalvontatyölle. Asiaosaamisen ja pitkäjänteisen työn lisäksi vuoden prolaisen luottamusmiehen nimeämisperusteluissa nousee vahvasti esiin myös persoonaan liittyviä tekijöitä. Luotettavuus, ystävällisyys, kuunteleminen, kunnioittaminen ja kohtaaminen ovat kaikki määreitä, joita meistä moni liittää Jorman tapaan toimia yhteisössämme.

- Luottamusmiestyössä jäsen ja hänen tilanteensa ovat aina keskiössä. Sitä lähtökohtaa ei saa unohtaa, Jorma muistuttaa.

Vaikka luottamusmiespalveluita tarjotaan vain yhdistyksen omille jäsenille, on tärkeää muistaa, että luottamusmiesten tekemällä työllä on suuri merkitys koko työyhteisölle. Osallistuessaan erilaisten työryhmien tai toimielinten työskentelyyn, luottamusmiehet tuovat valmistelutyöhön, neuvotteluihin ja päätöksentekoon koko henkilöstön näkökulmaa. Myös yksittäisen työntekijän asiaa edistäessään luottamusmies voi välillisesti vaikuttaa koko henkilöstöä koskeviin käytäntöihin.

- Luottamusmiesroolissani olen halunnut olla omalta osaltani varmistamassa, että henkilöstöä koskevissa asioissa toimitaan oikein. Se on meille jokaiselle työntekijälle tärkeää, Jorma kertoo.

Jorma nauttii roolissaan vahvaa luottamusta Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksen jäsenten, luottamusmiesten ja toimihenkilöjen keskuudessa. Erityisen tärkeä Jorman panos on ollut tamperelaisten yliopistojen yhdistymisprosessin eri vaiheissa. Tiedämme, että työ on ollut aika ajoin raskasta ja vaatinut paljon venymistä. Työtä riittää  myös tulevaisuudessa uudenlaisen korkeakouluyhteisön etsiessä edelleen muotoaan ja toimintatapojaan. 

- Jorma on arvostettu yhteistyökumppani myös yliopistotyönantajalle sekä muiden yliopistossa toimivien järjestöjen luottamusmiehille. Hän on myös tehnyt aktiivisesti yhteistyötä sekä Ammattiliitto Pron että muiden yliopistojen prolaisten luottamusmiesten kanssa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Anu Mastola. 

Jorma, haluamme kiittää sinua tähänastisesta työstäsi yhdistyksen sekä jäsentemme hyväksi. Toivotamme sinulle intoa ja energiaa edunvalvontatyöhön myös tulevaisuudessa!

TaYHY:n hallituksen puolesta onnitellen,
Sari Haataja, tiedottaja


Ammattiliitto Pron jäsenet ja jäsenyhdistykset saivat ehdottaa henkilöitä vuoden prolaiseksi luottamusmieheksi. Määräaikaan mennessä ehdotuksia kertyi yli sata.  Jorman nimitystä ehdottivat sekä TaYHY:n toimihenkilöt että yhdistyksen yksittäinen jäsen. Molempien ehdotusten perustelut olivat hyvin toistensa kaltaiset. Vuoden prolainen luottamusmies on myös ehdolla STTK:n vuoden luottamusmiehen valinnassa.

Kuva: Marjaana Malkamäki, Ammattiliitto Pro