Pääluottojen selvitys yt-neuvottelujen vaikutuksista: työkuorma ja eettinen stressi kasvoivat, palvelut heikkenivät

7.11.2022

Tampereen yliopiston työntekijöitä edustaneet pää- ja varapääluottamushenkilöt selvittivät, miten syksyn 2021 yhteistoimintaneuvotteluja seuranneet henkilöstövähennykset ja organisaatiouudistus vaikuttivat henkilöstön työskentelyolosuhteisiin sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimivuuteen.  

Kyselyn tulokset osoittavat, etteivät työtehtävät ole vähentyneet, kuten työnantaja perusteli yhteistoimintaneuvotteluissa, vaan työtehtävien määrä on lisääntynyt 65 prosentilla kyselyyn vastanneista.  

- Kyselyn tulokset osoittavat, ettei yliopistollatyönantajalla ollut käsitystä siitä, mitkä työt oikeasti vähenevät ja miten taloutta tasapainotetaan niin, että yliopiston toiminnot eivät rampaudu. Irtisanomisten ja organisaatiouudistuksen jälkeen olemme tilanteessa, jossa palvelut sakkaavat ja työntekijät uupuvat työkuorman alla, toteaa hallinto- ja tukipalveluiden henkilökuntaa edustava, ammattiliitto Pron pääluottamushenkilö Jorma Viikki. 

Aiemmin hallinto- ja tukipalveluiden hoitamia tehtäviä on siirtynyt professoreille, yliopistonlehtoreilla ja -opettajille sekä tutkijoille. Tehtävien siirtyminen näkyy eniten professoreiden ja muiden opetuksesta ja tutkimuksesta vastuuta kantavien työssä. 

Yhteistoimintaneuvottelussa työantajan tavoitteeksi asettama tavoite ydintoimintojen vahvistumisesta ei tämän selvityksen mukaan näytä toteutuneen. Sen sijaan ydintoiminnan mahdollisuudet näyttävät heikentyneen, joissakin tapauksissa jopa vaarantuneen. 

- Tutkimuksen ja opetuksen ydintehtäville jää nyt vähemmän aikaa, kun monet tukipalveluissa ennen asiantuntevasti hoidetut työt ovat siirtyneet tutkijoiden ja opettajien huoleksi. Työnjaon ja vastuiden epäselvyys teettää vielä lisäksi kaikilla paljon ylimääräistä selvittelytyötä, jolloin työnteon mielekkyys ja tehokkuus laskee, toteaa professorien luottamushenkilö ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön, JUKOn varapääluottamushenkilö Mari Hatavara. 

Kyselyn mukaan Tampereen yliopiston työntekijät ovat edelleen hyvin sitoutuneita työhönsä. Työkuorman ja riittämättömien resurssien välinen ristiriita tuottaa työntekijöille eettistä stressiä. Kyselyn vastaukset osoittavatkin yliopiston toiminnan perustuvan työntekijöiden venymiseen. 

- On hämmentävää, että huipputuloksiin pyrkivän yliopiston toiminta rakentuu työntekijöiden venymiseen. Kyselyn tulokset kertovat Tampereen yliopiston työnantajamaineen heikkoudesta ja työntekijöiden luottamuksen vähenemisestä. Vain alle joka viides oli samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan yliopistossa kohdellaan työntekijöitä yhdenvertaisesti. Mitä tapahtuu, kun työntekijät eivät enää jousta, kysyy JUKOn pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola

Lisää tehtäviä, säätöä ja sähläystä, hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennysten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden vaikutukset Tampereen yliopistoon -raportti on julkaistu viime perjantaina. Raportin ovat kirjoittaneet Sinikka Torkkola, Matti Aarnio, Mari Hatavara, Arja Liikanen, Ari Moskari, Jarkko Valjakka ja Jorma Viikki.  

Raportti on julkaistu Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa Trepossa. 

Lisätietoja:

Jorma Viikki, pääluottamushenkilö, TaYHY / Pro, p. 0503969638

Mari Hatavara, varapääluottamushenkilö, JUKO, p. 0401901565

Sinikka Torkkola, pääluottamushenkilö, JUKO, p. 0445252736