Vaikuttaako tukipalveluiden henkilöstövähennykset työhösi – vastaa kyselyyn

10.6.2022

Syksyn raskaiden yt-neuvotteluiden seuraukset näkyvät meidän kaikkien yliopistolaisten arjessa. Toisin kuin yliopistotyönantaja syksyllä väitti, työt eivät ole vähentyneet vaan jäljelle jääneiden tukipalveluiden työntekijöiden työmäärä on kasvanut eivätkä töiden uudelleen organisoinnit ole kovinkaan sujuvia. Osa tukipalveluiden aiemmin tekemistä tehtävistä on siirtynyt professoreille sekä muille tutkijoille ja opettajille. Opetus- ja tutkimushenkilökunnalle on luottamushenkilöiden saamien yhteydenottojen perusteella siirretty erilaisia henkilöstö- ja opintohallinnon tehtäviä ja jopa it-tuen tehtäviä.

Saadakseen tilanteesta nykyistä laajemman ja monipuolisemman kuvan pääluottamushenkilöt kutsuvat sinut ja kaikki muutkin Tampereen yliopiston työntekijät vastaamaan kyselyyn syksyn 2021 yt-neuvotteluiden ja henkilöstövähennysten seurauksista. Ole hyvä ja vastaa kyselyyn 24. kesäkuuta mennessä. Vastaamiseen kuluu aikaa noin viisi minuuttia. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä: https://survey.tuni.fi/lime/973125?lang=fi

Kyselyyn voi vastata täysin nimettömästi. Vastaajan tunnistetietoja ei tallenneta millään tavalla. Lisätietoja Tampereen yliopiston tietosuojakäytännöistä https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tietosuoja

Kyselyn tulokset julkaistaan raporttina elo-syyskuussa 2022. Tuloksista tiedotetaan myös työnantajalle, mutta yksittäiset vastaukset ovat luottamuksellisia ja ne ovat vain tutkimuksen tekijöiden käytettävissä.

Kyselystä vastaavat yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöitä edustaneet luottamushenkilöt: Arja Liikanen (JHL), Mari Hatavara (JUKO), Matti Aarnio (JUKO), Terhi Kaarakka (JUKO), Ari Moskari (PRO / TayHy), Sinikka Torkkola (JUKO), Jarkko Valjakka (JUKO) ja Jorma Viikki (PRO / TayHy). Lisätietoja kyselystä saa Sinikka Torkkolalta, p. 044 5252736, sinikka.torkkola@tuni.fi