Järjestöt: Tampereen yliopiston hallintojärjestelmää muutettava

5.11.2019

Tiedote 1.11.2019

Joukko Tampereen yliopiston keskeisiä henkilöstö- ja opiskelijajärjestöjä vaatii yliopiston hallitusta aloittamaan hallintojärjestelmän muutostyön. Järjestöt vetoavat poikkeuksellisessa kannanotossaan yliopiston hallitukseen, jotta se aloittaisi johtosäännön uudistamisen. Johtosäännössä määrätään toimivallanjaosta ja eri toimielinten tehtävistä yliopistossa.

Nyt voimassa olevan johtosäännön hyväksyi väliaikainen hallitus, joka vastasi Tampereen yliopistofuusion valmistelusta. Järjestöjen mukaan siirtymäaika on nyt ohi, minkä vuoksi yliopiston toimintaperiaatteita tulisi tarkastella uudelleen. ”Yliopistoyhteisön on aika siirtyä eteenpäin siirtymäkauden järjestelyistä ja rohkeasti etsiä tamperelainen malli toimia säätiöyliopistona. Se edellyttää johtosäännön tietoon perustuvan ja yhteistyössä tehtävän uudistamisprosessin aloittamista”, aloitteessa todetaan.

"Nykyinen johtosääntö on ajalta ennen uuden yliopiston ensimmäistä hallitusta, ja sitä pitää päivittää koko yliopistoyhteisön tarpeisiin. Vuonna 2018 johtosääntöä korjailtiin useamman kerran, joten tarkastelu on mahdollista nytkin", toteaa Tampereen yliopiston tieteentekijöiden puheenjohtaja Jarkko Toikkanen.

Järjestöjen mukaan yliopistoyhteisössä on laajaa tyytymättömyyttä nykymalliin.

”Tampereen yliopiston nykyinen johtamismalli ei tue yliopistoyhteisön kehittymistä riittävällä tavalla. Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa yliopiston johdon koetaan etääntyneen yhteisön päivittäisestä arjesta, työntekijöiden työtyytyväisyys heikkenee ja ihmisten jaksaminen on koetuksella. Johtosääntöuudistus mahdollistaisi luottamuksen ja arvostuksen syntymisen eri osapuolten välille”, toteaa Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston puheenjohtaja Johanna Kujala.

Myös Tampereen yliopiston opetusalan yhdistyksen puheenjohtaja Auli Kulkki-Nieminen kiinnittää huomiota päätöksenteon etääntymiseen:

”Päätöksenteko on karannut kauas: liian isojen tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin, harvalukuiseen konsistoriin ja hallitukseen, jossa ei ole henkilöstöryhmien edustajia. Tuntuu erikoiselta, että yliopiston ylintä päätäntävaltaa käyttävät yliopistoyhteisön ulkopuoliset asiantuntijat.” 

Järjestöt toivovat laajapohjaista ja edustuksellista uudistustyötä ja kiinnittävät hallituksen huomion etenkin seuraaviin uudistustarpeisiin: yliopiston konsistorin tulisi valita puheenjohtaja keskuudestaan, konsistorin tulisi saada itse päättää päätöksentekonsa valmistelutavoista, tiedekuntaneuvostojen roolia olisi vahvistettava, kaikissa edustuksellisissa toimielimissä professoreilla, muulla henkilökunnalla ja opiskelijoilla olisi oltava yhtäläinen edustus, ja yliopistoyhteisön ryhmien olisi oltava edustettuina yliopiston hallituksessa.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet 3T – Tampereen tekniikan tieteentekijät ry, Informaatioalan akateemiset INA ry, Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto, Tampereen yliopistolaiset JHL ry 660, Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelijat Staabi ry, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys TaYHY ry, Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat Johto ry, Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Boomi ry, Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys TaYLL ry, Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat Iltakoulu ry ja Tampereen yliopiston tieteentekijät TATTE ry.

Tampereen yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa, kun Tampereen teknillinen yliopisto ja vanha Tampereen yliopisto fuusioituivat.