Työsuhteen päättyessä

Olemme koonneet tälle sivuille yleisiä ohjeita liittyen Ammattiliitto pron ja Tampereen yliopiston henkilökuntayhdityksen jäsenyyteen. Huomioithan, että osassa tilanteita ohjeet voivat olla tapauskohtaisia, joten varmistathan oman tilanteesi aina asianomaiselta taholta. 

Järjestimme jäsenillemme tilaisuuden oman työttömyyskassamme palveluista. Tilaisuuden tallenne ja materiaalit löytyvät jäsenten omasta Teams-ryhmästä. Löydät tietoa myös osoitteesta www.prokassa.fi  -> jäitkö työttömäksi ja kaikki ansioturvasta.

Työsuhteen päättyessä

Ilmoita työsuhteen päättymisestä Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun (jasenasiat@proliitto.fi). Jäsenyytesi Ammattiliitto Prossa ja TaYHY:ssa voi jatkua normaalisti.

Vaikutukset jäsenmaksuun

Mikäli  sait eropaketin, mutta siitä ei peritä eläke- ja sos.maksuja verojen lisäksi, ei sinun tarvitse maksaa ammattiliitto Pron jäsenmaksua. Mikäli paketista peritään eläke- ja sos. maksut, maksetaan eropaketista 49 euron jäsenmaksu kertaluontoisena. Eropaketin aikana ei tarvitse jäsenmaksua maksaa, ellei työskentele samanaikaisesti.

Työttömänä ollessasi sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, kassa perii sen maksamastaan päivärahasta.

Ansiopäiväraha

Päivärahahakemuksen voi lähettää noin kahden viikon - kuukauden kuluttua siitä, kun on jäänyt työttömäksi (päivärahaa haetaan aina jälkikäteen jo kuluneelta ajalta) Prokassan sähköisen asioinnin kautta. Mukaan tulee liittää työnantajan kanssa tehty työsuhteen päättämisilmoitus. Palkkatiedot kassa saa suoraan tulorekisteristä.

Kassa laskee päivärahan suuruuden valmiiksi ja antaa päätöksen, jossa kerrotaan jaksotusaika, jonka aikana eropaketti estää päivärahan saamisen.  Seuraava päivärahahakemus lähetetään vasta jaksotusajan päätyttyä, jaksotusajalla ei tarvitse lähettää hakemuksia.

Jaksotusajan jälkeen tulee vielä viiden arkipäivän mittainen omavastuuaika ennen kuin maksatus voi alkaa.

TE-toimiston antama karenssi kuluu heti työttömyyden alusta samanaikaisesti jaksotusajan kanssa.

Lisäpäiväoikeudesta (eläkeputki) löytyy tieto kohdasta Kaikki ansiopäivärahasta -> miten ikä vaikuttaa päivärahaan