Pron koulutukset keväällä 2021

  • 12.1.5.5.2021

Pro tarjoaa jäsenille kevään webinaareja työelämän kysymyksistä ja hyvinvoinnista. Lue lisää Pron tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu mukaan eTapahtumassa. Webinaarit ovat tarkoitettu jäsenille ja ne ovat maksuttomia.

Suoraa puhetta työelämästä – Arvosta työtäsi ja ammattitaitoasi

Työelämässä häpeä on yleistä. Vertaamme itseämme muihin ja kun työkaveri tekeekin asiat paremmin, häpeämme omaa työsuoritustamme. Ylen tutkimuksen mukaan syitä kokea häpeää on useita. Matala palkka ja arvostuksen puute ei ainakaan sitä helpota. Aina ei riitä vaikka itse arvostaa omaa työtään. Saatat joutua perustelemaan tutuillesi jatkuvasti miksi et hae ”oikeita töitä”.

Nyt heitetään häpeä romukoppaan ja webinaarin aikana saat vinkkejä miten oppia arvostamaan omaa työtäsi ja miten saada muutkin arvostamaan sitä!

Kouluttajana Ina Mikkola. Ina on tuttu mediasta ja juontaa mm. Ylen Tilipäivä-ohjelmaa.
12.1.2020 klo 17.30 – 18.30

Paluu vanhaan, onko se mahdollista?

Osallistava webinaari, jossa vetäjämme haastavat alustuksen myötä kaikki pohtimaan työelämän seuraavaa murrosta. Onko enää paluuta vanhoihin käytänteisiin? Miten säilytetään vuoden aikana syntynyt keskinäinen luottamus, jossa työt hoituvat joustavasti ilman tiettyä fyysistä paikkaa, tarkasti rajattua aikaa tai valvontaa? Mitä tämä kaikki tarkoittaa ajankäytöllisesti, työn organisoimisen kannalta, tiimien kannalta?

Kouluttajina työ-ja organisaatiopsykologi Johanna Vilmi & työelämän ravistelija Susan Calonius
27.1.2021 klo 17.30 – 18.30              

Työelämä muuttuu – miten sinä sen koet?

Etätyön negatiivisista puolista, kuten yksinäisestä puurtamisesta, sosiaalisten suhteiden vähenemisestä ja työnteon häilyvyydestä on puhuttu viime aikoina todella paljon. Monille siirtyminen etätöihin on tuonut myös parannusta työoloihin. Osalle etätyöt eivät ole lainkaan mahdollisia. Joka tapauksessa kevään tuomat nopeat muutokset työelämään ovat haastaneet niin yksilöt kuin organisaatiot. Olemme kaikki olleet monella tapaa uuden edessä. Tämä työn murros herättää paljon ajatuksia. Miten me niihin reagoimme?

Kouluttajana vuorovaikutusvalmentaja Petra Alijärvi
10.2.2021 klo 17.30 – 18.30          

Siedä epävarmuutta, kasvata resilienssiä

Resilienssillä tarkoitetaan henkistä kapasiteettia, joka auttaa jaksamaan erityisesti muutostilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on antaa konkreettisia neuvoja ja välineitä miten kehittää omaa resilienssiään ja toimia työssään uupumatta.

Kouluttajana työ- ja organisaatiopsykologi Johanna Vilmi
24.2.2021 klo 17.30 – 18.30                    

Aktiivinen elämäntapa – liikkumalla lisää energiaa 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii kokonaisvaltaista huoltoa. Miten perusasiat vaikuttavat hyvinvointiimme ja jaksamiseemme?

Kouluttajana fysioterapeutti Jussi Sievälä
10.3.2021 klo 17.30 – 18.30

Vedä rajat! Mitä tehdä, kun (etä-)työ meinaa vallata kodin ja kaiken ajan?

Miten ottaa (etä-)työstä kaikki mahdollinen irti ja silti päästää välillä irti? Tietotyön kuormittavuutta on mitattu ja tutkittu ja tästä tiedosta puhujamme ammentaa. Webinaarissa saa myös konkreettisia neuvoja siihen, miten mm. ravinnolla voi vaikuttaa jaksamiseen.

Kouluttajana fysioterapeutti Jussi Sievälä
24.3. klo 17.30 – 18.30                        

Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

Mitä on psykologinen turvallisuus? Miten se näkyy tai ei näy työyhteisössä? Mihin se vaikuttaa ja miten sitä voidaan parantaa?

Kouluttajana psykologi Pekka Freese
7.4.2021 klo 17.30 – 18.30

Koko tiimin osaaminen käyttöön!

Olemme jokainen paljon enemmän kuin CV:mme summa. Miten eri tekijöiden osaaminen tunnistetaan ja miten se otetaan käyttöön koko tiimin hyväksi?

Kouluttajana työelämän ravistelija Susan Calonius
21.4.2021 klo 17.30 – 18.30Mitä tuot tullessasi, mitä jätät mennessäsi

Miten jokainen voi itse parantaa työssä viihtymistään? Mitä haasteita usein kohdataan ja miten niihin kannattaa suhtautua?

Kouluttajana vuorovaikutusvalmentaja Petra Alijärvi
5.5.2021 klo 17.30 – 18.30

Ilmoittaudu mukaan!Lisätiedot koulutuksista: koulutus@proliitto.fi