Tutustu TaYHY:n ehdokkaaseen konsistorin vaalissa

Sari Haataja
14.3.2018 klo 15:00

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

TaYHY:n hallitus on asettanut TaYHY:n viralliseksi ehdokkaaksi konsistorin vaalissa erikoissuunnittelija Ismo Isopoussun. Ismo on ehdokkaana muun henkilöstön edustajan paikkaan. Sähköinen äänestys on käynnissä 19.-26.3.

Ismo Isopoussu (s. 1969) on kotoisin Kuusamosta. Hän tuli Tampereen yliopistoon opiskelemaan vuonna 1990 ja valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineena valtio-oppi vuonna 1998. Lisäksi hän on suorittanut erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot.

Ismo aloitti työuransa Tampereen yliopistossa vuonna 2000, jolloin hänet palkattiin Täydennyskoulutuskeskuksen (TYT) avoimeen yliopistoon koulutuksen kehittämistehtäviin. Organisaatiouudistuksen jälkeen Ismo on työskennellyt opintopalveluissa pääsijoituspaikkana YKY/SOC.  Hän on nauttinut monipuolisesta tehtävänkuvasta, johon on sisältynyt myös koulutuksen tietojärjestelmien ja opiskelijoiden sähköisten palveluiden kehittämistä sekä valtakunnallisia tehtäviä mm. IT-Peda-verkostossa.

Työn ohessa Ismo on hyödyntänyt oman talon koulutusmahdollisuuksia. Hän on suorittanut mm. hypermedian perusopinnot sekä korkeakouluhallinnon ja –johtamisen KOHA-opintokokonaisuuden. Yliopiston mentorointiohjelmaan hän osallistui aktorina 2010-2011. Hän on suorittanut osan tohtorin tutkintoon liittyvistä opinnoista JKK:n Higher Education Groupissa. Parhaillaan hän vahvistaa talousosaamistaan opiskelemalla JKK:ssa markkinointia ja laskentatointa.

Ismo on työskennellyt useissa yliopiston hallintoelimissä mukaan lukien yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto opiskeluaikana. Lisäksi hän on toiminut yhteistoimintaneuvostossa, hallituksen varajäsenenä, yliopiston vaalikollegiossa sekä nykyisessä yliopistokollegiossa. Keskustakampuksen työsuojeluvaltuutettuna Ismo aloitti vuonna 2011 ja vuonna 2016 rehtori nimitti hänet yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään. Ismon TaYHY:n luottarikahveilla pitämät alustukset ajankohtaisista asioista työsuojelutoiminnassa ovat olleet hyvin kiinnostavia ja tervetulleita. Ismosta välittyy halu aina toimia työyhteisön ja yliopiston parhaaksi.

Tampere3 –prosessia Ismo on seurannut tiiviisti koko ajan, mm. 2016 syksyn Tampere3 –projektitoimistossa (PMO). Tällä hetkellä hän vetää uuden korkeakoulukonsernin avoimen korkeakoulun suunnittelutyötä. Hänellä on siis hyvät verkostot kaikkiin Tampere3 korkeakouluihin.

Ismo Isopoussu on erittäin motivoitunut ja yliopiston kehittämisestä aidosti kiinnostunut ehdokas konsistorin vaalissa. Ääni Ismolle on myös ääni tayhylaisille.

Laura Tohka

Liitteet