Toimihenkilöt 2019

TaYHY:n toimihenkilötehtävät 2019


Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistykset yhdistyvät yliopistojen fuusion myötä yhdeksi, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistykseksi (TaYHY ry) joulukuussa 2018.

Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Lisäksi yhdistyksen hallitukseen valitaan kaikkiaan 12 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksen toimihenkilöt vuodelle 2019 valitaan kaikki tyhjältä pöydältä eli mikään yhdistyksen toimihenkilötehtävä ei jatku vuodelta 2018.

Ensi vaiheessa varapuheenjohtaista toinen paikka varataan TaYHY-taustaiselle ja toinen TTYHY-taustaiselle henkilölle. Hallituksesta taas 8 varsinaista jäsentä + 8 varajäsentä täytetään TaYHY-taustaisilla jäsenillä ja 4 varsinaista + 4 varajäsentä TTYHY-taustaisilla toimijoilla.

Tavoitteena on lisäksi, että hallitukseen saadaan laajasti edustajia kaikilta kolmelta kampukselta sekä eri ammattiryhmistä. Loput toimihenkilövalinnat uusi hallitus tekee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Tällä lomakkeella kartoitamme jäsenten alustavaa kiinnostusta yhdistyksen toimihenkilörooleihin. Ilmoitus ei sido sinua vielä mihinkään, vaan tieto kiinnostuneiden määrästä auttaa syyskokouksen valitsemisprosessissa! Kokouksessa kuka tahansa saa tehdä myös uusia esityksiä, vaikka kiinnostusta ei olisikaan ilmaistu etukäteen.

Osa toimihenkilörooleista täytetään vasta hallituksen toimesta tammikuussa. Näihin tehtäviin voit ilmaista kiinnostustasi jo tässä vaiheessa. Hallitusta lukuun ottamatta toimihenkilöille maksetaan vuosittainen palkkio.

Täytä siis rohkeasti alla olevalle lomakkeelle, mikäli olisit kiinnostunut olemaan ensi vuonna jossain yhdistyksen tulevista toimihenkilörooleista.

Lisätietoa toimihenkilörooleista ja palkkioista antaa TaYHY:n varapuheenjohtaja Sari Luokkala (etunimi.sukunimi@uta.fi).

Omat tiedot

*
*
*

Olen kiinnostunut seuraavista rooleista Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksessä vuonna 2019:

 

Syyskokouksessa valittavat roolit


Tammikuussa nimitettävät toimihenkilöt 

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.