Henkilöstön puheenvuoro yliopiston avajaisissa

Sari Haataja
5.9.2018

Nykymuotoisen Tampereen yliopiston avajaisia vietettiin 5.9. Juhlassa henkilöstön puheenvuoron piti TaYHY:n puheenjohtaja Jorma Viikki.

Arvoisat rehtorit, hyvät kutsuvieraat, yliopiston henkilöstö sekä opiskelijat.

Nimeni on Jorma Viikki, työskentelen projektipäällikkönä yliopistopalveluissa ja samalla toimin Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistyksen puheenjohtajana ja olen myös yksi Tampereen yliopiston pääluottamusmiehistä.

On erityinen kunnia pitää henkilöstön puheenvuoroa viimeisissä, nykymuotoisen Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisissa. Ilmassa on historiallisen hetken, hivenen lopullisuuden ja kenties myös haikeuden tunnetta. Samalla kuitenkin uuden, tulevan yliopiston tuomaa innokkuutta ja uuden toimintaympäristön ympärille ajateltuja suuria mahdollisuuksia. Itselläni historia yliopistolla alkaa vuodesta 1994. Puheeni on suomeksi, mutta sen löytää käännettynä avajaisten www-sivuilta.

Dear rectors, honoured guests, university employees and students

My name is Jorma Viikki and I work as a project manager at University Services. I give my speech in Finnish, but a translation of this speech will be linked to the news story on the opening ceremony published on the University’s website.

Näin lukuvuoden avajaisissa on hyvä tiedostaa, että miksi me opettajat/tutkijat ja muut asiantuntijat täällä töitä teemme. Henkilökohtaisia syitä on varmasti monia, mutta opiskelijoita vartenhan me täällä olemme ja he ovat työmme ehdoton lähtökohta, tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva akateeminen opetus sovitetaan sitten ympärille.

Viime viikkoina on käytävillä näkynyt ja kuulunut taas uusi iloinen opiskelijajoukko, joka on tullut tutkimaan kaikkea sitä, mitä yliopisto tarjoaa. Elämä on heillä edessä ja meidän yliopistolaisten tehtävänä on tarjota siihen omat rakennusaineet, joilla jatkossa pärjätään.

Tampereen yliopisto on ollut ja tulee myös jatkossakin olemaan monialainen, yhteiskunnallisesti vaikuttava tiedeyhteisö. Tällä hetkellä tutkinto-opiskelijoita on vajaa 15 000 ja työntekijöitä noin 2 200 henkilöä. Ensi vuonna, nämä edellä mainitut luvut tuplaantuvat ja tuolloin puhumme Suomen toiseksi suurimmasta yliopistosta.

Tämän suuruusluokan organisaation pyörittäminen ei ole ihan yksinkertainen juttu. Puhumattakaan siitä, että kyseessä on yliopisto, jossa on laaja kattaus eri tieteenaloja, tiedealojen kulttuureita, oman alansa huippuosaajia. Ja tämä kaikki tarkasti säädetyssä toimintaympäristössä.

Olemme tehneet Tampereen yliopistossa paljon suuria uudistuksia ja näitä on tehty koko 2010 luku. Laaja organisaatiouudistus, sekä koulutusuudistus, mikään ei ole entisellään. Se kuitenkin toi meille mukanaan uudistuksen kehän, joka tuotti tulosta sekä rahallisesti että uudenlaisina avauksina ja yhteistyönä. Vastaavanlaisia malleja otettiin myös muissa yliopistoissa käyttöön.

Selvisimme vaikeat vuodet ilman ikäviä irtisanomis –yt:tä ja pystyimme käymään taloudellisesti heikot vuodet läpi, yhdessä henkilöstön kanssa sovittujen sitoumusten avulla.

Katsottiin kuitenkin tärkeäksi jatkaa uudistusta ja siitä kertoo tämän vuoden vaihteessa alkunsa saava uusi korkeakouluyhteisö. Olette varmaankin kuullut siitä, eikö vain?

Tampere3:n uudistusprosessissa minulle on ollut erittäin tuskallista kuunnella valitettavan usein kerrottavan totuutena sitä, ettei Tampereen yliopistolla ole tehty mitään talouden tasapainottamiseksi. Tämähän ei pidä paikkaansa. Tällä on viitattu yleensä siihen, ettei Tampereen yliopistossa ole käyty irtisanomisiin tähtääviä YT-neuvotteluja.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö oltaisi tehty henkilöstöön vaikuttavia toimenpiteitä, myöskin niitä, joilla on ollut negatiivisia vaikutuksia. Henkilöstöä on vähennetty määräaikaisia työsuhteita päättämällä eikä eläkkeelle jääneiden tilalle ole palkattu uutta henkilöstöä. Kaikkien uudistusten keskellä yksittäisten työntekijöiden työkuorma on kasvanut merkittävästi.

Muutosprosessissa korostuu muun henkilöstön rooli ja työpanos. Samaan aikaan opetusta ja tutkimusta tukevan, henkilöstön määrä on tuntuvasti vähentynyt. 2011 vuodesta 112 henkilöllä. Tämä on tarkoittanut hallinnollisen työn siirtymistä yhä enemmän opettajille ja tutkijoille.

Asioita voidaan siis tehdä monella eri tavalla ja mielestäni me olemme pystyneet harjoittamaan hyvää vuoropuhelua henkilöstön ja työnantajan kesken. On erityisen tärkeää uudessa säätiöyliopistossa, että vuoropuhelu säilyy ja yhteistyö henkilöstön kanssa kehittyy vieläkin parempaan suuntaan. Uskoani asiaan vahvistaa juuri valittu uusi rehtori Mari Walls, joka heti toisena työpäivänään keskusteli luottamushenkilöiden kanssa yliopiston asioista. Prioriteetit ovat kohdillaan.

Mainitsemallani henkilöstön määrällisellä kehityksellä on ollut hintansa. Teemme historiamme suurinta muutosta uuteen yliopistoon, mutta millä resursseilla? Olette huomanneet, että uudistusta tehdään kuta kuinkin samalla väellä kuin normaalia työtä. Tampere3:ssa tätä normaalia työtä kutsutaan linjatyöksi ja olen itsekin tuon termin jo alkanut oppia. Projektisoituja uudistushankkeita on yli 80 kpl:tta. Tämän lisäksi linjatyössä tehdään erittäin paljon uuteen organisaatioon kuuluvaa kehitys ja valmistelutyötä.

Henkilöstön edustajana esitän hyvin vakavan huoleni siitä, että henkilöstö on jo pitkään ollut jaksamisensa äärirajoilla. Eikä työn tekeminen lopu tuohon vuoden vaihtumiseen. Organisaatiomme on ollut ennestäänkin ohut, mutta nyt se on melkeinpä olematon. Laskemme ihan liikaa yksittäisten henkilöiden varaan, että saadaanko joku asia tehtyä. Tilanteen parantamiseksi olisi voitava tehdä kaikki mahdollinen.

Tampere3:n uudistustyön yhteydessä on ollut mitä moninaisimpia vaiheita, joita on ollut Tampereen yliopiston näkökulmasta vaikea ymmärtää. Yliopistolaisille yliopisto on aina ollut vahva yhteisö ja jolle tunnusomaista on ollut yhteisön jäsenten mahdollisuus vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon.

Nyt tehdyt linjaukset Tampere3 valmistelussa henkilökunnan sivuuttamisesta tässä merkityksessä ovat erittäin valitettavia ja huolestuttavaa on tämä ajattelutavan muutos. Samaan aikaan usein ihailtu yritysmaailma on siirtymässä päinvastaiseen suuntaan, jossa henkilöstö otetaan aidosti mukaan yrityksen johdon toimintaan.

Harmillisesti uudistusprosessissa on ollut aito neuvottelutahto hukuksissa ja säädöksiin on suhtauduttu vähätellen. Tästä johtuen on jouduttu turvautumaan eri valitusinstansseihin. Toivottavaa olisi, että häiriöt kommunikaatiossa korjataan ja jatketaan normaalien toimintatapojen mukaisesti.

Isolla tasolla tarkasteltuna olemme kulkemassa kohti uutta korkeakouluyhteisöä. Osaamiskärkinä tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Brändimme on kiteytetty lyhyeen lauseeseen ”ihminen ratkaisee”. Katson, että brändi toimii myös sisäisesti ja velvoittaa meitä. Brändin lupaus pitää pystyä lunastamaan koko yhteisölle.

Muualla yliopistomaailmassa tapahtuu uudistuksia myös koko ajan ja siksi on elintärkeätä, että pystymme täyttämään annetut lupaukset ja viemme tätä yhdessä eteenpäin. Tavoite pitää tässä kohdin olla aivan selkeästi se, että uusi yliopisto toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän aikaan syksyä ei voi enää olla, että ”Meillä TTY:llä tai meillä TaY:lla”, vaan tämä kuuluu historiaan.

Työ uuden organisaation eteen tulee vuoden vaihteessa tiettyyn vaiheeseen, jolloin erityisesti opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden siirtyminen uuteen organisaatioon on mahdollistettu ja ympärillä olevat palvelut pelaavat. Paljon jää kuitenkin vielä tuolloin tehtäväksi.

Uudistuksesta tulee hyvä ja me seisomme sen takana. Samalla olemme erittäin ylpeitä nykyisen Tampereen yliopiston historiasta ja sen saavutuksista. Ne ovat ainutlaatuisia!

I wish you all an excellent new academic year!

Toivotan kaikille mitä erinomaisinta lukuvuoden alkua!

Kiitos/Thank you!