Kohti konsistoria - Ismo kiittää äänestäjiä

Sari Haataja
3.4.2018

Lämmin kiitos kaikille äänestäjille sekä lukuisille TaYHY:n toimihenkilöille ja jäsenille vaalityön tekemisestä.

Konsistorin vaalien tulos julkaistiin, ja tulin valituksi muun henkilöstön kiintiöstä. Lämmin kiitos kaikille äänestäjille! Suuret kiitokset myös lukuisille TaYHY:n toimihenkilöille ja jäsenille vaalityön tekemisestä. Konsistorissa edustetaan ja tehdään työtä koko yliopiston parhaaksi, mutta tayhylaiset ovat keskeinen henkilöstön osa, jonka äänen tulee kuulua, kun uutta korkeakouluyhteisöä tehdään.

Uuden yliopistomme rakentaminen ei ole sujunut kivuttomasti: Johtosääntöön liittyviä laillisuuskysymyksiä on oikeusasiamiehen käsittelyssä. TaYHY on mukana selvityspyynnössä yhdessä muiden henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan kanssa. Kannanottoa pyydetään uuden yliopiston johtosäännössä oleviin, yliopiston autonomian kannalta kiistanalaisiin kohtiin.

Yhdistyvien yliopistojen kulttuureissa on eroja, ja on käynyt selvästi ilmi, että monet henkilöstöstä ja opiskelijoista näkevät yliopiston olemuksen ja sisimmän merkityksen melko erilaisella tavalla. Myös yhteisiin asioihin kantaa ottaminen ja sen merkityksen konkretisoituminen ovat erilaisia. Samalla olen kuitenkin itse Tampere3 -projektitoiminnassa havainnut ja monilta kollegoiltakin kuullut, että käytännön yhteistyö TTY:n ja TAMK:in kollegoiden kanssa on monin paikoin todella hyvää ja innostunutta.

Toivon, että vastaukset ongelmakohtiin saadaan nopeasti ja tilanne normalisoituu. Yhdistyminen on kuitenkin jo väistämätön tosiasia, ja konsistorin tulee varsin nopealla aikataululla tehdä monia koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä päätöksiä ja linjauksia sekä valita uuden yliopiston ensimmäinen hallitus.

Konsistorissa, kuten muutenkin Tampere3-työssä, täytyy nyt keskittyä siihen, että saamme aikaiseksi mahdollisimman hyvin toimivan ja koko yhteisön kannalta parhaan mahdollisen korkeakoulukonsernin. Tähän työhön tarvitaan se laaja osaaminen, joka väestämme löytyy. Konsistorissa voidaan tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä vain, jos koko yhteisön tieto-taito ja näkemykset saadaan käyttöön. Ollaan yhteydessä, keskustellaan luottarikahveilla ja muutenkin, välitetään toinen toisillemme tietoa ja ajatuksia yliopistomme kehittämisestä.

Aurinkoista kevättä kaikille!

Ismo Isopoussu

ismo.isopoussu@uta.fi

puh. 050 - 462 7368
työhuone: Linna 6051