YT-menettelyn käynnistäminen Tampere3-prosessista

24.8.2018

Tampereen korkeakoulusäätiö on 23.8. tehnyt aloitteen yhteistoimintaneuvotteluista.

 

Asiasta annetun tiedotteen mukaan "neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä hyvän yhteistoiminnan hengessä yhdistyvien yliopistojen työnantajan edustajien ja työntekijöitä edustavien pääluottamusmiesten kanssa uuden Tampereen yliopiston toiminnan organisointiin liittyviä muutoksia ja uusia yhteisiä käytäntöjä tarvittavilta osin. Neuvotteluissa ei käsitellä henkilöstön vähennyksiä, irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista."

Tiedote ja neuvottelualoite luettavissa yliopiston intrassa (vaatii kirjautumisen).

Neuvotteluesitys on nähtävillä Tampereen yliopiston intrassa. Rehtori on lähestynyt henkilökuntaa lisäksi sähkäpostilla, ja TaYHY:n jäsenet ovat saaneet asiasta vielä lisätietoa pääluottamusmieheltämme Jorma Viikiltä.

Yleistietoa yhteistoimintamenettelystä löytyy myös YHL:n verkkosivuilta.

Kysymyksiä prosessista voi lähettää mm. verkkosivujen yhteydenottolomakeen kautta.