Konsistorin vaalin ehdokasasettelu on käynnissä

2.3.2018

Ehdokkaat tulee asettaa 13.3. mennessä.

Uuden yliopiston konsistorin vaali käydään maaliskuussa 2018. Tätä varten on nyt julkistettu alustava lista äänioikeutetuista. Tarkistathan, että oma nimesi löytyy listalta. Mahdollinen oikaisupyyntö tulee tehdä viimeistään maanantaina 26.2. kirjaamoon. Lisätietoa menettelystä ja oikaisupyynnön tekemisestä löytyy intran tiedotteesta sekä tietopankin vaalisivulta.

Kuka tahansa vaalikelpoinen henkilö voi omassa ryhmässään asettua ehdolle konsistorin vaalissa. Ehdokasasettelu päättyy 13.3. TaYHY:n hallitus on eilisessä kokouksessaan 22.2. käsitellyt konsistorin vaalia ja päättänyt tukea vaalissa yhdistyksen ehdokkaana Ismo Isopoussua.