Yhdistys

TaYHY ry on Tampereen yliopiston henkilökuntaa edustava ammattiyhdistys. Sen jäsenistöön kuuluu Tampereen yliopiston piirissä työskentelevää atk-, toimisto-, hallinto- ja kirjastohenkilökuntaa, laboratorio- ja teknistä henkilökuntaa, suunnittelijoita, virastomestareita, opettajia, ym. sekä em. tehtävistä eläkkeelle siirtyneitä. Yhteistä jäsenistölle on yhteinen työnantaja Tampereen yliopisto - ja tietysti yhteiset tavoitteet jäsenistön ja työyhteisön hyvinvoinniksi.

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys on Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n ja Palkansaajajärjestö Pardian jäsen.